Att coronaviruset påverkat förutsättningarna för näringslivet råder det ingen tvekan om. För många branscher märks det både i form av sjunkande intäkter och förändrade arbetssätt. Det kanske viktigaste av allt under rådande situation är att företag har fungerande lösningar för sin kommunikation både internt och externt.

Det pågår alltså en pandemi där Covid-19 sprids över världen. Det har skapat en situation där många som har möjligheten jobbar hemifrån. I och med det har det blivit än viktigare för företag att ha fungerande digitala plattformar samt bra lösningar för telefoni. Om tekniken inte fungerar som den ska exempelvis vid videokonferenser kan det förstås få ekonomiska konsekvenser i form av tappade kunder, förspilld tid och så vidare.

Fungerande teknik är viktig för kundkontakter och arbetsmoral

Särskilt viktigt är det att företaget har telefoni som är perfekt för digitala möten, telefoni som fungerar både för intern och extern kommunikation. Att till exempel hålla videokonferenser på skakiga linor som gör bilden och ljudet hackigt kan vara förödande. Inte bara för att det i värsta fall kostar både tid och pengar, utan också för att det har stor inverkan på arbetsmoralen. Det är inte bara de tekniska förutsättningarna som måste fungera. När det gäller digitala möten är det lätt att tro att det går att hålla dem på precis samma sätt som vanliga fysiska möten. Det är ett misstag. För att ert företag ska lyckas kommunicera effektivt under ett digitalt möte krävs en del förberedelser.

  • Den som är mötesledare måste ställa upp en tydlig struktur för mötet med en klar agenda och regler som alla deltagare måste följa
  • Alla som kan ska ha sin kamera på, det är viktigt för att kunna lämna visuell feedback
  • Se till att involvera alla som deltar, sätt upp tydliga regler för hur de kan få ordet, till exempel genom att räcka upp handen

Om ni lägger ned extra möda på att se till att tekniken fungerar som den ska kommer ni lyckas vädra den här krisen också. Coronakrisen är förstås någonting tragiskt, men den är också ett slags stresstest för många företag. Förhoppningsvis kan ni gå igenom den och komma ut starkare på andra sidan.