En av de känsligaste delarna i en dator, platta eller smartphone är hårddisken, och det av flera skäl. En hårddisk innehåller information som skrivs och skrivs över, skrivs och skrivs över, och det gör att den slits. Framför allt slits hårddisken om den sitter i en bärbar dator, som används i andra vinklar än helt lodrätt. Av denna anledning är det viktigt att regelbundet göra backup av hårddiskens innehåll, alltså att säkerhetskopiera den information som finns på den till en annan hårddisk.

Men en hårddisk kan också vara känslig av en annan anledning. Enligt Svenska Dagbladet har den amerikanska tullen sedan fyra år tillbaka befogenhet att kontrollera innehållet i datorer som turister tar med sig in i landet. Detta innebär att de kan göra stickprovskontroller och även ta kopior på hela hårddiskar. Syftet är att förhindra att terrorbrott utförs, eller att någon för in piratkopierat material i landet.

Med hänsyn till detta kan vi ge följande råd, för hur du bäst sköter din hårddisk:

  1. Kryptera hårddisken, så att utomstående inte kan ta del av den information som finns på den.
  2. Gör backup regelbundet, inte bara på din bärbara dator, utan även på din stationära och på din smartphone och surfplatta.
  3. Om något skulle hända med din hårddisk kan du försöka rädda den. Det finns företag som arbetar med räddning av data från kraschade hårddiskar.