Några av de innovationer som samhället kommer att vara som mest beroende av, även om det finns intressen på annat håll också, är inom transport och bilindustrin. Dels kommer hela världen inte att kunna använda bensin som drivmedel för all framtiden, dels är vi i behov av mer miljövänliga lösningar. En av de lösningar som det idag vilar mest framtidshopp på är eldrivna transporter, både för industrin och för personbilar.

”Framtidens väg är elektrisk. Det anser uppfinnaren Gunnar Asplund. På en motorbana vid Arlanda testas just nu en teknik som ska ge elbilar obegränsad räckvidd.” (Läs artikeln)

Nätet har hittills gjort det billigare

Vilka moderna lösningar som i framtiden kommer att bli tongivande är en fråga där svaret baseras på en rad olika aspekter. En av dem är att lösningen måste vara rimlig men naturligtvis också genomförbar. Ekonomin kommer också att spela roll, både för privatpersoner och för industrin. Varje bil har en viss livslängd, och under den tiden kommer man också att behöva investera i reparationer och underhåll. Med dagens moderna teknik är det möjligt att beställa reservdelar till volvo eller någon annan bilmodell på nätet, vilket gör det hela lite billigare. Även framtidens lösningar kommer att behöva ligga på rimliga prisnivåer för att privatpersoner ska ha råd.

Transporter kommer dock alltid att krävas, även om de rent praktiskt kan se helt annorlunda ut i framtiden mot vad de gör idag. När det gäller möjligheten till att i framtiden kunna ha en eldriven trafik, även när det gäller bussar, kräver också ett samhälle som i övrigt är uppbyggt för att klara av detta. Något som till att börja med kommer att kräva stora investeringar. Är man beredd att satsa, kan man också räkna med att den moderna tekniken kommer att finnas där för att backa upp besluten.